AVG privacy wet

privacy wet AVG 

25 mei 2018 is de nieuwe privacy wet in gegaan. 

Vanaf 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevens bescherming (AVG) rechtsteeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De verordening is de opvolger van de wet bescherming personsgegevens in Nederland. Het doel van de vordering is om twee belangen te waarborgen:

1    De bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens.

2    Het vrije verkeer ven persoonsgegevens binnen de Europese unie. 

Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als medisch pedicure voor het uitvoeren van een verandwoordelijke voetbehandeling over u moet vastleggen. voor meer informatie kunt u mijn privacy policy doorlezen en mijn algemene voorwaarden. deze zijn te vinden op mijn site. 

Ik ben helemaal op de hoogte van de nieuwe AVG wet en zal er persoonlijk zorg voor dragen dat uw gegevens in veilige handen zijn. 

U kunt in de salon een verklaring krijgen die u kunt tekenen om akoord te gaan met het verwerken van uw persoonsgegevens.